இவன் வேற மாதிரி படத்தில் நடித்த நடிகையா இது? ஆளே அடையாளம் தெரியாமல் மாறிட்டாங்களே!! புகைப்படம் இதோ..

சினிமா உ லகில்   குணச்சித்திர   கதாபாத்திரத்தில்  நடித்த   பிரபலங்கள்   அதே ப ணியை பின்பற்றி செல்வது வழ க்கம். ஆனால் தற்போது அப்படி எல்லாம்  கிடையாது .  குணச்சித்திர  கதாபாத்திரத்தில்  நடி த்த அவர் தற்போது நடிகர் நடிகைகளாக மா றி சி னிமா   உ லகில்   கலக்கி வருகின்றனர். அந்த வகையில் தற்பொழுது நடிகையாக வ லம் வ ந்து   கொண்டிருப்பவர் தான் ந டிகை மாளவிகா மேனன்.

இவர்  நடிகர் விக்ரம் பிரபு நடித்த இவன் வேற மாதிரி   திரைப் படத்தின்   ஹீரோயின்  சுரபிக்கு   த ங்கை யாக   நடித்திருப்பார். இவர் மலை யாள த்தில் இந்திரா என்ற திரைப்படத்தின் நடித்ததன்   மூ லம்   சினிமாவுக்கு அறிமுகமானார்.

அதனை தொடர்ந்து   மலையாளத்தில்   பல படங்களில் தனது சிறப்பான ந டிப்பை   வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அதனைத் தொ டர்ந்து   த மிழ்   சினிமாவில் இயக்குனரின் கண்களில் பட தொடங்கினார். அந்த வகையில் 2013ம் ஆண்டு இவன் வேற மாதிரி என்ற   திரைப் படத்தின்   முக்கிய  கதாபாத்திரத்தில்   நடித்தார்.

இந்த படத்தினை தொடர்ந்து இவர்   ஹீரோயினியாக   விழா போன்ற பல படங்களில் தனது  நடிப்பை வெளிக் காட்டியுள்ளார் .  தற்போது   தமி ழிலும்   பிரபலம் அடைந்து வருகிறார். பெரும்பாலும் சினிமா   ம க்க ளின்   க வர்ச் சி   காட்டா மல்   நடித்து வந்த மாளவிகா மேனன் .

அவர்கள் அப்படி இருந்தால்   சி னிமாவிலிருந்து   காணாமல்   போய்விடுவோம்   என்பதை புரிந்து கொண்டு . தற்போது   க வ ர் ச்சியை க்   காட்ட   தொ டங்கி   உள்ளார். அந்த வகையில் சமீப   காலமாக   தனது  சமூக   வலைத் தளங்களில்  அந்த வகையில் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு   வந்துள்ளார்…

Leave a Reply

Your email address will not be published.